ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ε.Μ.Π, 2012-13,
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9
Διδακτική Ομάδα:Αριάδνη Βοζάνη, Μπούκη Μπαμπάλου, Γιώργος Παρμενίδης
Επικουρικό Διδακτικό Έργο: Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου, Χρυσούλα Καραδήμα
Εξωτερικός Συνεργάτης: Γιάννα Σταυρουλάκη

Με την επέτειο των 100 χρονών από την ένταξη της Θεσσαλονίκης στον σύγχρονο ελληνικό κράτος ένα πλήθος προβληματισμών γύρω από την ταυτότητα της πόλης και το μέλλον της έρχεται στο προσκήνιο. Η ταυτότητα αυτή ορίζεται από την σύγχρονη εικόνα της , τα ιστορικά της ίχνη, την ιδιαίτερη τοπογραφία της αλλά επιπλέον και από την απώλεια και την σιωπή του πολυπολιτισμικού
της χαρακτήρα.
Το άνοιγμα της προς την θάλασσα, ‘ σαν πέταγμα μιας πεταλούδας’ αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο ιδιαίτερα συστατικά στοιχεία αυτής της ταυτότητας . Στο κέντρο της πόλης η σχέση της θάλασσας με τα κτήρια, όχι σε απόσταση αλλά πάνω στην ακτή, η στενή προκυμαία που προκαλεί την ενιαία αντίληψη των κτισμάτων με το νερό, έχει σχολιαστεί εμφατικά σε κάθε απόπειρα σχεδιασμού.

Περιοχή μελέτης
Aφορά στην ζώνη με τις αποβάθρες βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης. Στα όρια της απόληξης ενός θαλάσσιου περιπάτου και σε άμεση γειτνίαση με το κέντρο, η περιοχή αυτή αναζητά ένα νέο ρόλο μετά την απομάκρυνση των λειτουργιών του εμπορικού λιμανιού που υποστήριζε. Με ποιους όρους ο σχεδιασμός της κατοικίας ή/ και άλλων χρήσεων απαντά στην προβληματική προσδιορισμού της νέας ταυτότητας του τόπου και της διασύνδεσης του με την πόλη?

Οργάνωση του μαθήματος
Α. Η Θεσσαλονίκη από μακριά. Προετοιμασία για ένα ταξίδι
Στο πρώτο στάδιο θα επιχειρήσουμε την ανάγνωση της πόλης μέσα από την βιβλιογραφία και τις ιστοσελίδες που προτείνονται, με στόχο την χαρτογράφηση των δεδομένων που την διαμορφώνουν.
Οι σπουδαστές θα χωριστούν σε τρεις ομάδες με σκοπό την παρουσίαση τριών θεματικών
ενοτήτων.
1. Διαστρωμάτωση της ιστορίας της πόλης.
2. Τάσεις ανάπτυξης στην πόλη.
3. Τυπολογίες κατοίκησης σε θαλάσσια
μέτωπα.
Β. Επίσκεψη/ Περιήγηση του τόπου.
Το δεύτερο στάδιο αφορά την επί τόπου ανάγνωση της πόλης και της συγκεκριμένης περιοχής μελέτης. Κατά την επίσκεψη θα οργανωθούν ομιλίες από διδάσκοντες της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με στόχο την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αφορούν στο θέμα.
Γ. Διατύπωση της πρότασης
Στο τρίτο στάδιο θα διερευνηθούν οι στρατηγικές επέμβασης που θα καθορίσουν την συγκεκριμένη πρόταση. Το στάδιο αυτό θα αναλυθεί σε δυο επί μέρους ενότητες με ενδιάμεσες παρουσιάσεις.
Α) Διαγραμματική διατύπωση της στρατηγικής επέμβασης σε αναφορά με την ανάγνωση/ ανάλυση της περιοχής
Β) Σχεδιασμός της πρότασης.
Οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν την τελική παρουσίαση σε σχέδια 
κλ. 1/500 και 1/200 και σε πρόπλασμα κλ. 1/500 Στο στάδιο αυτό θα οργανωθεί εργαστήριο για την εκμάθηση εργαλείων με στόχο την παραμετρική προσέγγιση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Το μάθημα θα συσχετιστεί με την διδ. ομάδα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ITU που επεξεργάζεται αντίστοιχα ζώνη του θαλάσσιου μετώπου στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και επιχειρεί να απαντήσει στην διαλεκτική σχέση Θεσσαλονίκης / Κωνσταντινούπολης.Tuesday, November 13, 2012

Διευκρινήσεις για το Workshop

Λεπτομέρεια axial map


Το workshop είναι αναλυτικό αλλά άμεσα υποστηρικτικό της συνθετικής διαδικασίας. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των χωρικών σχέσεων πρόσβασης και θέασης που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή μελέτης και τον αστικό ιστό που την περιβάλει, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα και την εσωτερική της συγκρότηση και τη σχέση της με την πόλη.

Στα πλαίσια του workshop θα έρθετε σε επαφή με τις έννοιες και τα εργαλεία της Θεωρίας του Συντακτικού του Χώρου (Space Syntax). Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο τρόπο ανάλυσης και περιγραφής της αρχιτεκτονικής και της πόλης που εμβαθύνει στη μελέτη των χωρικών σχέσεων, ως εναλλακτική στη μελέτη της γεωμετρίας και της μορφολογίας.

Το αποτέλεσμα του workshop θα είναι συλλογικό και θα είναι η ίδια η συντακτική ανάλυση της περιοχής και του περιβάλλοντος αστικού ιστού. Τα τελικά αναλυτικά διαγράμματα που θα προκύψουν θα είναι αποτέλεσμα των μικρών διαγραμμάτων που θα κάνετε ατομικά ή σε ομάδες και θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένα αναπαραστατικά εργαλεία που θα γνωρίσετε. Άρα λοιπόν η έννοια της παρουσίασης δεν είναι άλλη από το να δούμε τη συνολική συντακτική ανάλυση σε επίπεδο θέασης και πρόσβασης και να συζητήσουμε πάνω στα αποτελέσματά της και στη σχέση τους με τις αναγνώσεις που έχετε ήδη κάνει διαισθητικά και εμπειρικά. Κατόπιν θα μπορείτε να συμβουλεύεστε την ανάλυση και να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για να ελέγχετε τις λύσεις σας, καθώς εξελίσσονται. 

Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν κάποιοι από εσάς έχουν πειραματιστεί με τη διαπραγμάτευση των ορίων της περιοχής ή με διαδρομές και προσβάσεις από την πόλη ή με πρώτα αρχιτεκτονικά όρια και χωρικές οργανώσεις κελυφών, ώστε και σε σχέση με τα υπάρχοντα κελύφη να μελετήσουμε το πως αρχίζει να δομείται αντιληπτικά το κενό. Δε σημαίνει πως αυτά τα πειράματα θα πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθούν στη λύση τους. Στόχος είναι μέσα από τη σύγκριση διαφορετικών χωρικών συσχετισμών να συνειδητοποιήσουμε την επίδραση που έχει η τοποθέτηση και άρση ορίων στην πρόσβαση και στη θέαση και άρα στην κίνηση, την αντίληψη και εν τέλει την εμπειρία μιας περιοχής. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.